Optimalisatie vanuit techniek en functionaliteit

Florader werkt aan continue verbetering van het platform en aanvullende producten/diensten. Hierover willen wij graag onze gebruikers informeren. Welke nieuwe functionaliteiten worden toegevoegd en wanneer kunnen deze worden verwacht. Hiervoor hebben wij een zogenaamde backlog opgesteld waarin onze roadmap gevisualiseerd is.

Ideeën en suggesties indienen
U kunt altijd ideeën en suggesties indienen bij ons via deze link, een bericht te sturen via het platform of een e-mail te sturen naar info@florader.com. Uiteraard vullen we de ideeën ook vanuit onze eigen ervaringen en feedback die we dagelijks ontvangen. Ook zijn er gebruikersbijeenkomsten die een bron voor ideeën vormen.

Zodra een idee goed uitgewerkt is en we van mening zijn dat het voor een grotere groep gebruikers een zinvolle uitbreiding of verbetering kan zijn, dan plaatsen we het idee op de roadmap en zoeken we feedback in de vorm van stemmen. Wanneer een idee voldoende gedragen is, wordt het binnen de aangegeven periode ontwikkeld.